İLKELERİMİZ

2019-06-26 13:07:27
  • > Her öğrenciye saygı gösterilir.
  • > “Her öğrenci öğrenebilir, başarabilir.” prensibinden hareket edilir.
  • > Öğrencilerin bireysel farklılıkları, zenginliğimiz olarak görülür ve değerlendirilir.
  • > Tüm çalışmalarımız öğrenci odaklı yürütülür.
  • > Her türlü eğitim faaliyetinde “sıfır hata” esası gözetilir.
  • > Her öğrenci kişisel özelliklerine, ilgi ve gereksinimlerine göre yönlendirilir.